OK

OK Zrušit

Děkujeme

Zavřít

Previous

Medikace způsobující vypadávání vlasů

Jedním z důvodů vypadávání vlasů je užívání léků

Vypadávání vlasů během dne je běžné, každému člověku denně vypadne 50 až 100 vlasů. Termínem alopecie označujeme abnormální vypadávání vlasů, které se děje ve větší míře.
Mezi důvody vypadávání vlasů řadíme genetické, environmentální faktory a hormony. Vypadávání vlasů však může být také vedlejším účinkem při užívání léků. Tento jev je známý jako alopecie indukovaná léky.

Různé mechanismy působení medikace mohou být příčinou ztráty vlasů

Existuje celá řada léků způsobujících vypadávání vlasů, ať už náhlé, postupné, difuzní nebo lokalizované. Léky různými způsoby narušují vlasový cyklus. Některé léky mohou urychlit střídání vlasových cyklů a přechod z růstové (anagenní) do klidové (telogenní) fáze. To je případ například interferonů viz níže. Telogenní efluvium, jak tomuto vypadávání vlasů říkáme, přichází 2 až 4 měsíce po užívání medikace.

Některé léky mohou naopak předčasně přerušit růstovou fázi vlasu. Vypadávání vlasů je v tomto případě mnohem masivnější než u telogenního efluvia a dochází k němu dny či týdny po začátku léčby. Tento jev pak označujeme jako anagenní efluvium.

Jaké léky způsobují vypadávání vlasů?

Nejčastější příčinou vypadávání vlasů v důsledku užívání léků je alopecie vyvolaná chemoterapií. Léčba rakoviny často způsobuje výrazné nebo úplné anagenní efluvium tím, že narušuje proces dělení buněk (mitózu) vlasových folikulů.

Interferony používáné k léčbě žloutenky typu C nebo roztroušené sklerózy také mohou způsobit vypadávání vlasů typu telogenního efluvia.

Imunosupresiva mohou rovněž zapříčinit mnoho forem alopecie. Vlasy mohou někdy vypadávat ve shlucích, podobně jako je tomu v případě alopecie areata. Některá imunosupresiva jako cyklosporin mohou způsobit hypertrichózu.

Vypadávání vlasů v některých případech vyvolávají také: statiny používané při léčbě cholesterolu; fungicidy; antidepresiva a lithium, které se rovněž používá k léčbě deprese a poruch nálady. V těchto případech je vypadávání vlasů nicméně spíše ojedinělé.

Jak zastavit vypadávání vlasů v důsledku medikace

Vypadávání vlasů zapříčiněné léky by vás nemělo nijak znepokojovat. Týdny či měsíce po ukončení léčby se vlasy totiž vrátí ke svému obvyklému růstu. U dlouhodobé léčby se vlasy mohou adaptovat a začít opět růst i v případě, kdy pacient v léčbě dále pokračuje. Jak podpořit růst vlasů? Použitím vhodného kosmetického přípravku.

Vypadávání vlasů mohou zapříčinit desítky léků. Jakmile objevíte symptomy, doporučuje se navštívit svého lékaře či dermatologa.

U mnoha léků bývá jako vedlejší účinek uvedeno vypadávání vlasů. Výpadek vlasů však s ukončením léčby ustupuje.

HUB_CONTENT_DHSC_CONTENT_06_Medications_that_cause_hair_loss.jpg