OK

OK Zrušit

Děkujeme

Zavřít

Previous

MÁ NA POKOŽKU HLAVY VLIV ZNEČIŠTĚNÉ OVZDUŠÍ?

Znečištěné ovzduší je obvykle tvořeno směsí pevných částic (nejčastěji PM2 a 10, s velikostí menší než 2.5 nebo 10 μm) a plynnými složkami (NO, O3, SO2, CO, CO2, polycyklické aromatické uhlovodíky různých druhů atd.). Dopad znečištění na pokožku doposud nebyl příliš prozkoumán a vliv na vlasovou pokožku byl opomíjen úplně, jde tedy o novou kapitolu výzkumu v oblasti kůže.
Ve zkratce lze říci, že normální vlasová pokožka (ne plešatá) pravděpodobně čelí znečištění. Logicky vzato na ni mají vliv spíše plynné složky, protože kontakt s pevnými částicemi je díky ochraně vlasů, které tyto malé částečky odfiltrují, nepatrný. Rozptýlené plynné složky mají tendenci dostávat se k vlasové pokožce a ovlivňovat epidermální bílkoviny a lipidy pokožky hlavy. Velké množství těchto plynných složek vykazuje oxidační účinky, např. ozón (O3), který je jasným ukazatelem městského a průmyslového znečištění. Většina lipidů na vlasové pokožce je nenasycených (zejména skvalen, mastné kyseliny...), což znamená, že lipidy mají tendenci k oxidaci či peroxidaci, a jsou tak modelem a spolehlivým ukazatelem znečištění. Právě to bylo nedávno publikováno výzkumným oddělením L’Oréal Advanced Research. Oxidované formy lipidů mají na živé tkáně negativní vliv, dopad znečištění na vlasovou pokožku tudíž může být hodnocen pomocí analýzy množství oxidovaných lipidů. Větší množství skvalenu a nenasycených mastných kyselin denně přítomných na vlasové pokožce z ní dělá terč oxidujícího znečištění, podobně jako v případě pleti obličeje u obyvatel Mexika či Šanghaje. K obdobné situaci by tak mělo docházet i na normální pokožce hlavy. Známe již prozánětlivý potenciál peroxidovaných lipidů, které jsou možným zdrojem svědění. K tomu se přidává epidermální cholesterol, bílkoviny na povrchu vlasové pokožky či volné aminokyseliny, které rovněž podléhají procesům oxidace.

K ZAPAMATOVÁNÍ

Neexistuje žádné odůvodnění, proč vyloučit vliv znečištěného ovzduší na normální vlasovou pokožku. Ovlivňují ji zejména plynné oxidující složky jako například ozón. Lipidy a bílkoviny ve vlasové pokožce jsou pravděpodobně nejlepším ukazatelem tohoto vlivu. Dalším rozměrem je pak aplikace šamponu a mytí vlasů.

HUB_CONTENT_DHSC_CONTENT_54_IS_SCALP_CONCERNED_BY_AERIAL_POLLUTION.jpg