OK

OK Zrušit

Děkujeme

Zavřít

Reklamní akce „Vichy věrnostní program 2017“ – Česká republika

1. Pravidla soutěže

Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen „pravidla“) reklamní akce „Vichy věrnostní program 2017“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla soutěže uvedené na propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument.

Organizátorem soutěže je

Advenio s.r.o. Hněvkovská 24/1234, 148 00 Praha 4, IČ: 63668939 Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37672 ( dále jen „Organizátor II“)

Pořadatelem soutěže je

L'ORÉAL Česká republika s.r.o. Plzeňská 213/11, 15000 Praha 5 IČ: 60491850 Zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 27731 (dále jen „Pořadatel“)

2. Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá v termínu od 1. 3. 2017 do 31. 8. 2017 na území České republiky (dále jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“).

3. Účast v soutěži

3.1 Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky starší 18 let, která není ze soutěže vyloučena ve smyslu článku 6.7 těchto pravidel níže a která v době konání splní všechny podmínky uvedené v těchto pravidlech. 3.2 Soutěžící získá Vichy věrnostní kartičku (dále jen „kartička“) v partnerské lékárně (dále jen „lékárna“) nebo si ji sám vytiskne z webových stránek www.vichy.cz, kde je uvedena její elektronická verze. Seznam partnerských lékáren je uveden na webových stránkách www.vichy.cz. Soutěžící po dobu konání soutěže sbírá účtenky za nákup Vichy přípravků. Pokud hodnota nákupu Vichy přípravků dle účtenek dosáhne určité hodnoty dle jedné ze tří definovaných kategorií dle článku 4.1 těchto pravidel, má soutěžící nárok na výhru z této konkrétní kategorie. Soutěžící může účtenky uplatnit na kteroukoli kategorii, ale vždy musí dosáhnout výše hodnoty nákupu, která je pro jednu z daných kategorií určena. Dále je soutěžící povinen:

  • vyplnit svoji e-mailovou adresu do kontaktního formuláře na kartičce,
  • zaškrtnout vybraný produkt v kartičce,
  • stvrdit vlastním podpisem, že souhlasí se zpracováním osobních údajů a s pravidly soutěže,
  • vložit účtenky za nákup Vichy přípravků do kartičky,
  • odevzdat takto vyplněnou kartičku s účtenkami v lékárně.
3.3 Soutěžící je oprávněn se soutěže zúčastnit víckrát. Pro každou novou účast v soutěži je soutěžící povinen mít založenou novou věrnostní kartičku s novými účtenkami za nakoupené Vichy přípravky.   3.4 Do soutěže budou zařazeni a výherci se mohou stát pouze ti soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky soutěže a provedou registraci řádným a úplným způsobem, tedy vyplní všechny požadované registrační údaje. Registrace soutěžícího, která neobsahuje všechny požadované údaje, nebude do soutěže zařazena. Organizátor a Pořadatel mají právo kdykoli posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.

go to top

Skinconsult

ALGORITMUS DIAGNOSTIKY STÁRNUTÍ PLETI VYVINUTÝ S DERMATOLOGY

1 minuta
k analýze
Vaší pleti

Udělejte si selfie

Vyplňte informace o svém profilu

Získejte doporučení
pro Vaši pleť na míru

v_woman-2.jpg
Jemné linkyVaše silná stránka
Vrásky pod očimaVaše priorita
Ztráta pevnosti
pleti

Objevte
skinconsultai

circle1circle2circle3circle4